Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà n 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
. Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư. 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều UBND thị xã Đông Triều
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2139
Đã truy cập: 5628129