Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Bộ sưu tập Trang Cái
Sử dụng bộ sưu tập trang cái để lưu trữ các trang cái. Các trang cái trong bộ sưu tập này có sẵn cho trang này và bất kỳ trang nào bên dưới nó.

Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
  
  
Loại Nội dung được Liên kếtLọc
Thư mục: Display Templates
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: Editing Menu
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: en-us
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: MasterPages
  
21/03/2017 2:50 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: PageLayouts
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: QNPResources
  
31/03/2017 9:21 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: Themable
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: vi-vn
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thống
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Trang Chào mừng
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Sử dụng lại Mục Ca-ta-lô
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Sử dụng lại Mục Ca-ta-lô
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thốngTrang Wiki Doanh nghiệp
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thống15Trang Lỗi
minimal.master
minimal.master
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống4
oslo.html
oslo.html
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thống15
oslo.master
oslo.master
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15
oslo.preview
oslo.preview
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
06/02/2017 6:41 SATài khoản Hệ thống15Có
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
06/02/2017 6:42 SATài khoản Hệ thốngTrang Dự án
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
20/09/2017 11:34 CHspfarm15
QNP.AlbumAnhVideo.aspx
QNP.AlbumAnhVideo.aspx
  
02/06/2017 5:01 SATài khoản Hệ thốngWelcome Page
QNP.BodyOnly.aspx
QNP.BodyOnly.aspx
  
02/06/2017 5:01 SATài khoản Hệ thốngArticle Page
QNP.CTP.Huyen.AlbumAnhVideo.aspx
QNP.CTP.Huyen.AlbumAnhVideo.aspx
  
17/09/2017 8:51 CHTài khoản Hệ thốngWelcome Page
QNP.CTP.Huyen.BodyOnly.aspx
QNP.CTP.Huyen.BodyOnly.aspx
  
17/09/2017 8:51 CHTài khoản Hệ thốngWelcome Page
QNP.CTP.Huyen.Catalog.aspx
QNP.CTP.Huyen.Catalog.aspx
  
17/09/2017 8:51 CHTài khoản Hệ thốngWelcome Page
1 - 30Tiếp