Tiêu đề Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau
Cơ quan UBND thị xã Đông Triều
Lĩnh vực văn bản 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều
Nội dung

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

Tên thủ tục

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

Trình tự thực hiện

+ Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, và chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có dư dự toán) lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 02/ĐVDT – báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách, đề nghị xét chuyển sang năm sau (sau đây viết tắt là Biểu số 02/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108, gửi KBNN nơi giao dịch.

+ Cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: KBNN nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về dự toán, số dư dự toán, dư tạm ứng của đơn vị theo quy định vào Biểu mẫu số 02/ĐVDT mà đơn vị gửi KBNN.

Cách thức thực hiện

Đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 02/ĐVDT, gửi KBNN nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Biểu số 02/ĐVDT

+ Số lượng hồ sơ: văn bản không quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

KBNN nơi giao dịch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Biểu đối chiếu số liệu 02/ĐVDT được xác nhận

Phí, lệ phí

Không

Mẫu biểu

Biểu số 02/ĐVDT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm.

 

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1480
Đã truy cập: 6354093