Tiêu đề Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản
Cơ quan UBND thị xã Đông Triều
Lĩnh vực văn bản 32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều
Nội dung

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Thủ tục

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Trình tự thực hiện

* Đối với cá nhân:

+ CMND của người nhận

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền hoặc giấy xác nhận quyền thừa kế trong trường hợp được thừa kế và giấy CMND của người được ủy quyền, thừa kế

+ Hợp đồng bảo quản trái phiếu.

* Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức:

+ Giấy giới thiệu (giấy ủy quyền)

+ Giấy CMND của người được ủy quyền đến nhận

+ Hợp đồng bảo quản trái phiếu.

Căn cứ các giấy tờ và Hợp đồng bảo quản trái phiếu cán bộ giao dịch sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng và bàn giao lại trái phiếu cho chủ sở hữu

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi nhận bảo quản tờ trái phiếu.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Đối với cá nhân hồ sơ bao gồm: CMND, Hợp đồng bảo quản trái phiếu và một trong những giấy tờ dưới đây, tùy từng trường hợp cụ thể:

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp được ủy quyền

+ Giấy xác nhận quyền thừa kế trong trường hợp được thừa kế

 * Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức:

+ Giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền)

+ CMND của người được giới thiệu (ủy quyền)

+ Hợp đồng bảo quản trái phiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

Ngay khi có yêu cầu của khách hàng

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi nhận bảo quản tờ trái phiếu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi nhận bảo quản tờ trái phiếu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Biên bản thanh lý Hợp đồng

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương.

+ Quyết định số 61/2002/QĐ-BTC ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

+ Quyết định số 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN về việc ban hành “Quy trình quản lý phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1553
Đã truy cập: 5271271