Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
04-TB/HĐTT 18/04/2019 Thông báo kết quả phần thi viết thi tuyển chức danh Trưởng phòng TN&MT thị xã; Trưởng Ban quản lý Chợ Cột UBND Thị xã Đông Triều
05-TB/TU 18/04/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Trưởng phòng TN&MT thị xã; Trưởng Ban quản lý Chợ Cột UBND Thị xã Đông Triều
122-KL/TU 17/04/2019 Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác thi tuyển chức danh Trưởng Phòng TN&MT thị xã; Trưởng Ban quản lý Chợ Cột UBND Thị xã Đông Triều
745-QĐ/TU 17/04/2019 Quyết định danh sách thi tuyển chức danh Trưởng phòng TN&MT thị xã; Trưởng Ban quản lý Chợ Cột UBND Thị xã Đông Triều
04/TB-HĐND 04/04/2019 Thông báo lịch công tác HĐND và các Ban HĐND tháng 4 năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
48/TTr-UBND 28/03/2019 Tờ trình về việc thẩm định, xét, công nhận xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đạt nông thôn mới nâng cao năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
04/QĐ-QLĐT 18/03/2019 Quyết định vv phê duyệt chỉ định thầu và gói thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
05/QĐ-QLĐT 18/03/2019 QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu và gói thầu lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Mạo Khê UBND Thị xã Đông Triều
81/TB-UBND 18/03/2019 Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
77/BC-UBND 15/03/2019 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt nông thôn mới nâng cao cho xã Việt Dân, thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
207/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định vv phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đường tránh Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
206/QĐ-UBND 14/03/2019 QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn hà thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Mạo Khê UBND Thị xã Đông Triều
1071/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
651/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều

743/UBND 12/03/2019 Vv công khai và tổ chức thực hện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã UBND Thị xã Đông Triều
202/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Hai bên đường tỉnh lộ 332 ra QL 18 UBND Thị xã Đông Triều
203/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Cầu Thuốc UBND Thị xã Đông Triều
201/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư tại khu Vĩnh Thông UBND Thị xã Đông Triều
197/QĐ-UBND 08/03/2019 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND thị xã ĐT trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 UBND Thị xã Đông Triều
124 /QĐ- UBND 26/02/2019 Quyết định về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm vào địa bàn thị xã UBND Thị xã Đông Triều
131/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh toán kinh phí lập đề án đề nghị công nhận tx Đông Triều đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trực thuộc tỉnh QN UBND Thị xã Đông Triều
128/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc truyến đường tránh Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
27/QĐ-UBND 26/02/2019 QĐ vv phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Mạo Khê HĐND Thị xã Đông Triều
501/QĐ-BNN-BVTV 12/02/2019 Quyết định vv loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa chất Chlorpyrifos Ethyl và khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại VN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 /KH-UBND 10/02/2019 kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
47/TB-UBND 31/01/2019 Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động có thời hạn vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều


23 /KH-UBND 31/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
46 /TB-UBND 30/01/2019 kế hoạch giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ, xuân Kỷ Hợi năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
21 /KH-TBANTT, YT, VSMT, ATTP 30/01/2019 Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, y tế, vê sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại lễ hội Xuân Ngọa Vân 2019 UBND Thị xã Đông Triều
18 /KH-UBND 25/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
44 /BC-UBND 25/01/2019 báo cáo đánh giá và xếp hạng năng lực quản lý đầu tư công
86/QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định vv công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
82/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư tại Khu Vĩnh Quang 1 UBND Thị xã Đông Triều
43 /BC-UBND 20/01/2019 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
GM 12/01/2019 Giấy mời dự lễ khai hội xuân Ngọa Vân 2019 UBND Thị xã Đông Triều
41 /BC-UBND 11/01/2019 Báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
26/QĐ-UBND 11/01/2019 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư tại thôn Đạm Thủy UBND Thị xã Đông Triều
01/HĐND 09/01/2019 Về việc giải quyết kiến nghị cử tri với kỳ hợp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
137/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
02/HĐ-HĐKTSH 08/01/2019 Về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh


123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 987998