Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
500-504/QĐ-UBND 20/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
488-494/QĐ-UBND 16/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (thôn Thượng Thông - điểm 04 phía Nam sân bóng). UBND Thị xã Đông Triều
473-487/QĐ-UBND 16/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất dân cư, điểm 01, điểm dân cư Chùa Cũ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều.
463-472/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (điểm phía Đông NVH cũ - khu Vĩnh Quang 2). UBND Thị xã Đông Triều
505-525/QĐ-UBND 14/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2).
QĐ 526-549/UBND 14/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2)1. UBND Thị xã Đông Triều
QĐ 550-561/UBND 14/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2)3 UBND Thị xã Đông Triều
58/GM-UBND 10/07/2020 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
727/BC-UBND 10/07/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 UBND Thị xã Đông Triều
458-462/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều tại xã Hồng Thái Tây. UBND Thị xã Đông Triều
2107/UBND 08/07/2020 Về việc thu hồi ảnh hưởng diện tích đất nông nghiệp còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sản xuất sau khi thu hồi một phần thửa đất để thực hiện dự án Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lẻ) tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (Thôn Thượng Thông - Điểm số 4 phía Nam sân bóng). UBND Thị xã Đông Triều
95/QĐ-UBND 08/07/2020 QĐ thành lập BTC Tin học trẻ thị xã 2020 UBND Thị xã Đông Triều
706/BC-UBND 08/07/2020 BC phòng chống tham nhũng UBND Thị xã Đông Triều
708/BC-UBND 08/07/2020 BC thực hành TK, chống LP UBND Thị xã Đông Triều
721/BC-UBND 08/07/2020 BC cải cách hành chính UBND Thị xã Đông Triều
727/BC-UBND 08/07/2020 BC công tác tiếp công dân UBND Thị xã Đông Triều
734/BC-UBND 08/07/2020 BC giải quyết kiến nghị cử tri UBND Thị xã Đông Triều
05/HĐND 08/07/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
06/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
07/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
08/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ hợp thứ 12, HĐND thị xã khóa XIX và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
05/BC-HĐND 08/07/2020 BC 05 HĐBD HĐND Thị xã Đông Triều
09/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
10/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
12/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
13/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra về tính hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
14/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra về tính hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
15/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
16/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2020, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 HĐND Thị xã Đông Triều
455-456/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất xen cư - điểm 09 - giáp hộ ông Lê Tiến Dũng tại thôn Hoàng Xá, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
342-345/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất xen cư - điểm 04 - giáp hộ ông Vũ Thanh Hải tại thôn Chi Lăng, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
337-339/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất ở dân cư, xen cư (điểm số 04 - giáp hộ ông Nguyễn Văn Khuya) tại khu Yên Sơn, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
346-347/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đất xen cư - điểm 01 - giáp hộ bà Cảm tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
340-341/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đất xen cư - điểm số 06 - giáp hộ ông Trần Khắc Thế, thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương. UBND Thị xã Đông Triều
116/KH-UBND 25/06/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VI, năm 2020 UBND Thị xã Đông Triều612/QĐ-UBND 19/06/2020 Về việc điều chỉnh tên dự án tại hồ sơ thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
323-326/QĐ-UBND 12/06/2020 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (đợt 2). UBND Thị xã Đông Triều
313/QĐ-UBND 11/06/2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất đã tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đối với diện tích đất tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. UBND Thị xã Đông Triều
11/TB-HĐND 11/06/2020 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
10/TB-HĐND 11/06/2020 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2760
Đã truy cập: 2670863