Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
17/KH-MTTQ-BTTT 13/01/2021 Phát động, triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết, phòng chống dịch COVID19; phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn UBND Thị xã Đông Triều
1057 /BC-UBND 28/12/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
1099/BC-UBND 28/12/2020 Tình hình thực hiện kế học đầu tư công năm 2020; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1057/BC-UBND 25/12/2020 Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệu vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hànnh của UBND thị xã năm 2020, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1014/BC-UBND 24/12/2020 kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1060/BC-UBND 24/12/2020 Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XIX. HĐND Thị xã Đông Triều
1067/BC-UBND 24/12/2020 kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1075/BC-UBND 24/12/2020 kết quả thực hiện công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng; nhiệm vụ năm 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1080/BC-UBND 24/12/2020 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. HĐND Thị xã Đông Triều
1052/BC-UBND 24/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Đông Triều. HĐND Thị xã Đông Triều
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 3280217