Phố Vĩnh Hòa
18/05/2023 16: 05:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Quốc lộ 18A tại km61+250,...
Phố Vĩnh Hải
18/05/2023 16: 00:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Quốc lộ 18A tại km62,...
Phố Vĩnh Tuy
18/05/2023 15: 57:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Quốc lộ 18A tại km62+750,...
Phố Vườn Thông
18/05/2023 15: 53:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Quốc lộ 18A tại km62+100,...
Phố Vĩnh Khê
18/05/2023 15: 50:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp đường Nguyễn Văn Cừ đang...
Phố Hoàng Quốc Việt
18/05/2023 15: 47:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Quốc lộ 18A tại km62+760,...
Phố Vĩnh Trung
18/05/2023 15: 43:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp Công viên Hà Lan (Khu...
Phố Công Nông
18/05/2023 15: 21:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp phố Vườn Thông và Dân Chủ...
Phố Đặng Châu Tuệ
18/05/2023 15: 05:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp đường Nguyễn Văn Đài đang...
Phố Dân Chủ
18/05/2023 15: 02:00
🚩 Địa điểm: Nằm trên địa bàn phường Mạo Khê🚩 Lý trình: - Điểm đầu: Giáp phố Đặng Châu Tuệ đang đề...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1062
Đã truy cập: 5263081