Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành
THông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn- PCT UBND thị xã tại buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, các công trình thủy lợi, đê...
25/05/2020 15: 55:00
V.v thực hiện Thông báo Kết luận số 964 /-TB/TU ngày 07/4/2020 của Thường trực Thị ủy
19/05/2020 15: 50:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã- Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại cuộc vận động, đối thoại,...
23/04/2020 15: 52:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp
06/04/2020 15: 36:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (THÔNG TIN BÁO CHÍ)
14/02/2020 14: 30:00
THÔNG TIN BÁO CHÍ - Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh (Cập nhật đến 7h00 ngày...
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp ngày 24/10/2019
27/10/2019 14: 36:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp: Nghe và...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
17/10/2019 14: 45:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
17/10/2019 14: 45:00
Thông báo ý kiến kết luận à chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn- PCT UBND thị xã tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về giải quyết khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị xã
08/10/2019 08: 18:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp: Nghe báo cáo công tác khắc phục các tồn tại và hoàn thiện...
01/06/2019 16: 09:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1005
Đã truy cập: 6353618