Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, cấp thị xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029
22/08/2023 14: 35:00
Quyết định về hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở trong chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn thị xã Đông Triều
07/07/2023 20: 30:00
Kết luận của BTV Thị ủy vv cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền tại Hội nghị ngày 29/11/2022
08/12/2022 15: 28:00
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thường trực UBND thị xã tại hội nghị giao ban ngày 18/11/2022
08/12/2022 15: 26:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã
15/11/2022 11: 21:00
Thông báo Lịch công tác tháng 11 năm 2022 UBND thị xã
12/11/2022 09: 26:00
Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND
08/11/2022 11: 21:00
Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND
Thông báo Lịch công tác tháng 10 năm 2022 của HĐND - UBND thị xã
12/10/2022 09: 19:00
Thông báo Lịch công tác tháng 9 năm 2022 của HĐND - UBND thị xã
09/09/2022 16: 37:00
Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022
30/08/2022 15: 01:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 406
Đã truy cập: 5835638