Trang chủ XÂY DỰNG ĐẢNG
Lợi dụng văn học nghệ thuật để chống phá đất nước
23/07/2023 16: 42:00
Các tác phẩm văn học nghệ thuật “nhuốm màu” chính trị, “cài cắm” những tư tưởng phản động sẽ làm...
Đằng sau luận điệu xuyên tạc “Đảng làm thay Nhà nước”
23/07/2023 16: 34:00
Thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham...
Đấu tranh chống “giặc nội xâm” - cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go
23/07/2023 16: 20:00
Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể...
Xây dựng "thế trận lòng dân" trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
23/07/2023 16: 12:00
Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, XD và phát huy...
Cảnh giác những khuynh hướng tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng
23/07/2023 15: 58:00
Những khuynh hướng tư tưởng phi XHCN không xuất hiện từ hư vô, mà có nguồn gốc chủ yếu từ các nhân...
Phản bác luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước”
23/07/2023 15: 46:00
Cho đến nay, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã được tiến hành hơn 36 năm, tuy còn nhiều khó khăn,...
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
23/07/2023 15: 18:00
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn...
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
23/07/2023 15: 06:00
Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là mối quan hệ gắn bó thống nhất...
Cơ sở khoa học-thực tiễn để bác bỏ luận điệu “chủ nghĩa xã hội là ảo vọng”
23/07/2023 15: 01:00
Thời gian qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và trang tin điện tử tiếng Việt của một số cơ quan...
Cảnh giác những chiêu trò lợi dụng tổ chức người lao động để chống phá Đảng, Nhà nước
23/07/2023 11: 44:00
Phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt và trắng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 5634353