Trang chủ Thông báo
TB về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
12/04/2022 09: 25:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng CNTT phục vụ công tác thu thập số liệu, truy xuất và báo cáo số liệu góp...
Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
11/04/2022 09: 20:00
Tên nhiệm vu: ứng dụng KHCN xây dựng hệ thống du lịch thông minh (App di động trong phát triển du...
Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
10/04/2022 09: 19:00
Tên nhiệm vu: Giải pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS trên máy vi tính
Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
09/04/2022 08: 12:00
Nhiệm vụ "Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Hành Huk Kuen Jang trên địa bàn...
Thông báo về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
08/04/2022 17: 23:00
Nhiệm vụ "Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa...
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022
25/02/2022 09: 03:00
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022
25/02/2022 09: 03:00
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022
👉THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều năm 2022.
04/01/2022 17: 16:00
THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã...
THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2021
15/10/2021 10: 23:00
THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2021
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
20/09/2021 11: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 4334718