Trang chủ Thông tin dự án, hạng mục đầu tư
Phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030
19/09/2023 23: 02:00
Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương...
Nội dung dư luận phản ánh liên quan đến công trình Xây mới cầu Trại Thụ, xã Tràng Lương
12/09/2023 10: 01:00
Dự án Xây mới cầu Trại Thụ, xã Tràng Lương được HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị...
Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040
08/02/2023 14: 31:49
Kết quả triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều
16/11/2022 09: 16:00
Đề cương nhiệm vụ đề án phát triển du lịch thị xã đến năm 2025
08/11/2022 21: 59:13
Đề cương nhiệm vụ đề án phát triển du lịch thị xã đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Báo cáo Dự án hoàn thành Quý III/2022
10/10/2022 15: 19:00
Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022
30/08/2022 15: 01:00
Kế hoạch thu gom, xử lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025
22/08/2022 10: 37:00
Nghi quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023
30/07/2022 14: 56:00
Nghị Quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách thị xã
30/07/2022 14: 41:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 152
Đã truy cập: 5634157