Hoàn thành cuốn Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các kỳ Đại hội

05/08/2019 08:48

Thực hiện kế hoạch Ban Chỉ đạo 90 thị xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Thị ủy giao Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì, phối hợp với Công ty CP Truyền thông Nhất Nam tiến hành triển khai biên tập cuốn Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các kỳ Đại hội. Đến nay, Cuốn kỷ yếu của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các kỳ Đại hội đã hoàn thành.

Tháng 8/1945, sau khi khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân thắng lợi, Chi bộ Đảng huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều) được thành lập. Từ một chi bộ chưa đến 10 đảng viên, đến nay (tháng 6/2019), Đảng bộ thị xã có  9.026 đảng viên sinh hoạt ở 47 chi, Đảng bộ cơ sở.

Trải qua những gia đoạn đầy khó khăn, thử thách, với nhiều nỗ lực và ý chí quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Từ một huyện thuần nông, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sau nhiều năm phấn đấu, Đông Triều đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành lập thị xã Đông Triều (năm 2015), được coi là vùng trọng điểm phát triển năng động về kinh tế, văn hóa, du lịch ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.  Những thành tựu đó là minh chứng cho tinh thần cách mạng, khối đại đoàn kết vững chắc của tập thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn thị xã.

Từ năm 1947 - 2019, Đảng bộ thị xã đã trải qua 24 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một lần đánh giá những ưu, khuyết điểm cũng như định hướng cho sự phát triển chung của thị xã. Để ghi nhớ những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các nhiệm kỳ, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2019) Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều quyết định sưu tầm, biên soạn và phát hành cuốn "Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các kỳ Đại hội".

Ngoài lời nói đầu, cuốn sách được kết cấu 4 phần chính:

         Phần I: Đông Triều - vùng đất, con người và truyền thống.

         Phần II: Những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng.

         Phần III: Thông tin về các kỳ Đại hội, danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều được bầu tại các kỳ Đại hội và bổ sung trong nhiệm kỳ.

         Phần IV: Tóm tắt quá trình tham gia công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều qua các thời kỳ.

Để kịp thời gửi cuốn kỷ yếu đến tập thể, cá nhân, gia đình các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã qua các thời kỳ, Thường trực Thị ủy chỉ đạo các phòng, ban, ngành; Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức tiếp nhận sách tại Ban Tuyên giáo Thị ủy và phân công cán bộ chuyển trực tiếp đến các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (hoặc gia đình các đồng chí đối với những đồng chí đã từ trần) thuộc địa bàn địa phương hoặc đơn vị mình đảm bảo chu đáo, đầy đủ, trân trọng và ý nghĩa. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc được cấp phát 01 cuốn Kỷ yếu để phục vụ công tác tuyên truyền.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 5634272