Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

12/07/2019 09:28

Sáng 12/7, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 11. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hà Hải Dương- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Đông Triều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên; đồng chí Vũ Văn Học- Bí thư Thị ủy; đồng chí Hoàng Văn Thắng- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Văn Thành- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã. Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng- Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 Quang cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng- Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc kỳ họp

 Đồng chí Hà Hải Dương- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Đông Triều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên phát biểu tại kỳ họp

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm theo Luật định, diễn ra trong 1,5 ngày (từ 12-13/7). Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, bàn và quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh:

Trích

Ngay sau bài phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn- Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo nhấn mạnh, tình hình kinh tế xã hội của thị xã trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định mức tăng trưởng khá (ước đạt 13%). Một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ngành thương mại tăng 27,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng 17% so với cùng kỳ. Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững được quan tâm, chỉ đạo; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo là 0,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,45%; xã Việt Dân được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh... Văn hoá xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn thị xã được đẩy mạnh; Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển vững chắc, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, không có dịch bệnh phát sinh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ thị xã đến các xã, phường được thực hiện tốt. UBND thị xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, chú trọng xử lý thực tiễn các vấn đề đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; chủ động xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh. Trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, đúng luật và Quy chế làm việc của UBND thị xã; chủ động rà soát các nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; chủ động, sáng tạo, linh hoạt và thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã chỉ đạo. Thị xã được đánh giá, đứng vị trí xếp hạng thứ hai trong 14 địa phương cấp huyện của tỉnh về mức độ Chính quyền điện tử và cải cách hành chính năm 2018; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành chăn nuôi lợn do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa và cấp đổi theo bản đồ địa chính còn chậm; một số xã, phường còn để xảy ra việc xây dựng công trình trái phép trên đất rừng và đất nuôi trồng thủy sản; Việc thu gom, xử lý bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật và duy trì “Ngày chủ nhật xanh” ở một số địa phương còn chưa được quan tâm thực hiện; Số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản và công tác GPMB một số dự án trọng điểm còn chậm; Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng so với cùng kỳ; Tỷ lệ giải quyết trước hạn đối với hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thị xã và kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên môi trường mạng còn thấp; một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường triển khai nhiệm vụ còn chậm, chưa chủ động trong tham mưu, đề xuất; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo có lúc, có việc chưa kịp thời.

Tiếp đó, UBND thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình phê duyệt đình hoãn, giãn tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thị xã, xã, phường năm 2018; tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Đông Triều đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời nghe một số báo cáo, tờ trình của UBMTTQ thị xã, Thường trực HĐND thị xã; Ban pháp chế HĐND thị xã, Ban Kinh tế- xã hội HĐND thị xã…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí  Hà Hải Dương- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Đông Triều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên đã thông tin một số nội dung về Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XIII. Kỳ họp này đã thực hiện công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua và chia sẻ một số nội dung liên quan đến cá nhân. Trước đó, ngày 10/7, đồng chí Hà Hải Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được trao quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hà Hải Dương cũng đã được HĐND huyện Tiên Yên bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Đông Triều, đồng chí Hà Hải Dương cũng đã chân thành cảm ơn Thị ủy- HĐND- UBND thị xã Đông Triều đã quan tâm, giúp đỡ đồng chí rèn luyện, trưởng thành trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Buổi chiều cùng ngày, đại biểu tham dự kỳ họp đã được chia thành các tổ để thảo luận các nội dung của kỳ họp. Kết luận ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng- Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, thảo luận của các vị đại biểu góp phần hoàn thành các nội dung đề ra./.

 

T/H: Thu Trang- Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 6675860
Câu hỏi khảo sát

Á