Báo cáo HĐND

10/07/2019 13:57

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thị xã Đông Triều  

2

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND thị xã  

3

Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019
4 Báo cáo Thẩm tra về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
5 Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX
6 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
7 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Luật  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
8 Báo cáo thẩm tra về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
9 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
10  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2018
11  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
12 Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc đình hoãn, giãn tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; Bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020
13 Báo cáo thẩm tra tờ trình và đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh
14 Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách giai đoạn 2016-2018 (Thời gian từ 2016 đến hết năm 2018)

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 3738414