Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

14/05/2019 16:02

Sáng 14/5, đồng chí Vũ Văn Học- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy để thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Học- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị lần này đó là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/4/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về “phát triển du lịch thị xã Đông Triều giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Theo báo cáo đánh giá: Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy, hoạt động du lịch trên địa bàn có những khởi sắc và chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực. Bước đầu đã xây dựng thương hiệu hình ảnh du lịch cho Đông Triều, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội chung của thị xã. Nhận thức các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến; bước đầu các sản phẩm du lịch, các tuyến, điểm du lịch của địa phương đã được quản lý và khai thác hiệu quả; giá trị từ hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch đã có chiều hướng gia tăng; thị trường khách du lịch nội địa đến với Đông Triều ngày càng nhiều đảm bảo tính bền vững trong phát triển du lịch của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, cùng với đó công tác xây dựng quy hoạch, đề án… được chú trọng và tập trung chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về du lịch được chú trọng quan tâm triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức để du khách và các doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất với du lịch Đông Triều. Công tác tu bổ, tôn tạo đối với các di tích trên địa bàn được đầu tư và đẩy mạnh đặc biệt trong tu bổ, tôn tạo các di tích nhà Trần ở Đông Triều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch đã được quan tâm và đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm ngành nghề, đối tượng. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Văn Học- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: UBND thị xã bổ sung các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo và ra thông báo kết luận. Báo cáo phải bám sát quan điểm trên các quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung thêm các dự án đột phá về kết cấu hạ tầng; công tác lãnh đạo chỉ đạo; triển khai 02 dự án sân golf và không gian văn hoá du lịch tâm linh. Cùng với đó phải xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực và một số nội dung quan trọng khác.

T/h: Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 374
Đã truy cập: 2347074