Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019

09/04/2019 08:56

Sáng ngày 9/4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Đông Triều đã tổ chức  Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 cho 80 học viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã. Tới dự có đồng chí Trần Văn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu 07 chuyên đề gồm: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam bảo vệ an ninh chính trị, kinh kế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh Việt Nam trong tình hình mới; Biên giới Quốc gia về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh Quốc gia, nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển đảo Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương. Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 09-12/4/2019./.

CTV: Đinh Yến, Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 192
Đã truy cập: 1315620