Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác văn hoá thông tin năm 2018

19/01/2019 07:53

Sáng 18/1, tại Điểm du lịch Quảng Ninh GATE, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác văn hoá thông tin năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Vinh- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng- Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

 Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng- Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thị xã Đông Triều trình bày báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Vinh- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Công nhận lại danh hiệu cho 23 làng, khu phố giữ vững danh hiệu văn hoá trong 3 năm (2016- 2018)

Trao quyết định công nhận lại danh hiệu cơ quan văn hoá 5 năm (2014- 2018) cho 61 cơ quan văn hoá

Khen thưởng cho 09 làng, khu phố văn hoá có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2018

Khen thưởng 13 cơ quan văn hoá có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " 5 năm (2014- 2018) 

 Khen thưởng 4 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ 8 năm 2018 

Khen thưởng 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hoá và thông tin năm 2018

Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và thị xã Đông Triều nói riêng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy – HĐND – UBND thị xã; sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác văn hóa thông tin trên địa bàn thị xã đã được duy trì và phát triển đi vào chiều sâu, đạt những kết quả và chuyển biến tích cực. Các nội dung của phong trào đã được cụ thể hóa gắn liền với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết thúc năm 2018: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,7% (mục tiêu 14,5%); cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng (tỷ trọng ngành công nghiệp 62,3%; dịch vụ 29,7%; nông - lâm - ngư nghiệp 8,0%); Chương trình xây dựng "nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh" được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vàcác lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia. Phong trào xây dựng làng, khu phố; cơ quan văn hóa; gia đình văn hóa đã trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu và huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng các doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bànKết thúc năm 2018, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 93,14% (vượt 3,14% so với chỉ tiêu thị xã giao); Tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 95,3%tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,9% (vượt 4,9% so với chỉ tiêu thị xã giao). Các cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả. Đồng hành với các kết quả đó đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa thông tin từ thị xã đến cơ sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, đây là năm đánh dấu nhiều thành tựu nổi bật, ấn tượng trong các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch đã được cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Theo đó, ngành Văn hóa và Thông tin thị xã đã thực hiện tốt đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ CBCCVC, công tác văn hóa thông tin trên địa bàn đạt nhiều kết quả cao được các cấp ghi nhận. Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, nâng cao cả về chất lượng và số lượng; Hình thức tuyên truyền được đổi mới phong phú, đa dạng thông qua nhiều kênh như: trực quan, tuyên truyền lưu động; chương trình phát thanh, truyền hình, trang fanpage DDCI thị xã; đội Thông tin lưu động đã phát huy hiệu quả, tổ chức tuyên truyền đến nhà văn hóa các thôn, khu; công tác quản lý nhà nước về di sản được quan tâm chú trọng; công tác quản lý đối với các lễ hội tiếp tục được tăng cường, trong năm đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công 02 lễ hội truyền thống cấp thị xã; Lễ khánh thành Thái Miếu; khánh thành chùa Trung Tiết – Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công Lễ khởi công xây dựng di tích Đền An Biên, xã Thủy An và Lễ khởi công di tích Nguyên Lăng – Khu Di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn. Công tác VHVN – TDTT được duy trì và phát triển; Đông Triều lần đầu đăng quang tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII- 2018 với thành tích 32 HCV, 24 HCB và 24 HCĐ; tham mưu tổ chức thành công Hội thi “Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều” lần thứ nhất năm 2018; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa được chú trọng, trong năm đã phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở, thu nộp kho bạc 98 triệu đồng. Công tác du lịch ngày càng phát triển, đã khánh thành thêm 01điểm du lịch Quảng Ninh Gate nâng tổng số lên 04 tuyến, 05 điểm du lịch; số lượt khách đến với Đông Triều trong năm 2018 đạt 1,209 triệu lượt (Tăng 42,2% so với năm 2017). Thị xã đã tổ chức tốt 02 sự kiện và 06 hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2018, Hạ Long - Quảng Ninh. Các chỉ tiêu của ngành Văn hóa Thông tin đề ra trong năm 2018 đều đạt và vượt. Qua đó góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thị xã Đông Triều năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh- Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác văn hóa- thông tin thị xã năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo: Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp kết hợp của MTTQ với các đoàn thể, sự chỉ đạo của BCĐ, Ban vận động các làng, khu phố trong chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Đề nghị các ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào của thị xã tích cực phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tăng cường bám sát cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào. Đồng chí cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân triển khai thực hiện các nội dung của phong trào và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy ước, hương ước đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy ước, hương ước của các làng, khu phố. Tích cực vận động nhân dân phát huy xã hội hoá để bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá, các cơ sở phục vụ cho hoạt động VHVN - TDTT, các CLB, gắn việc thực hiện phong trào với việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá để bình xét hàng năm. Đối với công tác văn hóa thông tin, đồng chí yêu cầu: Cần quan tâm thực hiện các hoạt động chào mừng các sự kiện và các ngày lễ lớn năm 2019, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao…) trong đó đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo: Mỗi địa phương có ít nhất một điểm tổ chức trò chơi dân gian trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hướng dẫn các thôn, khu phố sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ (04 triệu đồng/thôn, khu): Chi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại nhà văn hóa thôn, khu trong dịp Tết Nguyên đán đặc biệt là vào Đêm giao thừa (Giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tọa đàm…); Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; các hoạt động vui chơi giải trí, các trò chơi dân gian (các giải, buổi giao hữu thể thao, các trò chơi dân gian: bịt mắt bắt vịt, đi cầu kiều, kéo co, đập niêu, bắt trạch trong chum…) trong dịp Tết Nguyên đán; Trang trí khánh tiết, bày mâm ngũ quả… tại nhà văn hóa thôn, khu xong trước 16h30’ngày 03/02/2019 (tức ngày 29 Tết). Ngoài ra, đồng chí còn chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa thông tin, thể thao và du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của địa phương đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch thị xã Đông Triều năm 2019 để tuyên truyền, quảng bá và kết nối trong phát triển du lịch đồng thời thu hút đầu tư trong phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư cho công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, văn hóa dân gian của các địa phương, vùng miền. Duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian tại cơ sở, nhất là tại các thôn, khu phố để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; đồng thời phát triển trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong cộng đồng về tác dụng lợi ích của tập luyện thể dục, thể thao, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội phát triển phong trào, thể thao rộng khắp trong nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Nhân dịp này, UBND thị xã đã trao quyết định công nhận lại danh hiệu cho 23 làng, khu phố giữ vững danh hiệu văn hoá trong 3 năm (2016- 2018); trao quyết định công nhận lại danh hiệu cơ quan văn hoá 5 năm (2014- 2018) cho 61 cơ quan văn hoá; khen thưởng cho 09 làng, khu phố văn hoá có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2018; 13 cơ quan văn hoá có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " 5 năm (2014- 2018); khen thưởng 4 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ 8 năm 2018 và khen thưởng 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hoá và thông tin năm 2018./.

CTV: Thu Trang- Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2747
Đã truy cập: 1095378