HĐND thị xã lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chức vụ do HĐND thị xã bầu

14/12/2018 13:09

Chiều 14/12, tại Kỳ họp thứ 8, sau phần thảo luận tại Tổ, HĐND thị xã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chức vụ do HĐND thị xã bầu.

Các đại biểu HĐND thị xã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra số lượng phiếu thu về

Trước đó, các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về danh sách 21 người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH3 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Trong số các chức vụ lấy phiếu tín nhiệm lần này có ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch UBND thị xã có thời gian đảm nhận chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX. Do vậy HĐND thị xã không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Phạm Văn Thành.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, HĐND thị xã thực hiện triển khai các bước tiếp theo của quy trình lấy phiếu tín nhiệm: Thảo luận tổ đại biểu HĐND thị xã liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Bầu Ban Kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu. HĐND tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND thị xã bầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong công tác, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Các đại biểu HĐND thị xã khoá XIX đã bỏ phiếu để thể hiện mức độ tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND thị xã bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được lấy theo ba mức: "tín nhiệm cao"," "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp", được đảm bảo đúng nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra.

Ngay sau khi nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thị xã đã thông qua Dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã  bầu tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khoá XIX.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức vụ như sau:

CTV: Đinh Yến - Thành Hưng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 993235