Báo cáo HĐND

21/11/2018 10:50

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

 Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã  

2

 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã  

3

Báo  cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiế kiệm, chống lãng phí năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

4

Báo cáo Thẩm tra về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

5

Báo cáo Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến  nghị năm 2018

6

Báo cáo Thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn năm 2018

7

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri với ký họp thứ 6, HĐND khóa XIX
8 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
9 Báo cáo kết quả công tác  năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
10 Báo cáo kết quả  hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã khóa XIX
11 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện Chi đầu tư xây dựng cơ năm 2018; dự kiến phương án phân bổ Dự toán ngân sách năm 2019; sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2019
12 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị  về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đoạn 2016-2020
13 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội  năm 2018 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
14 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản  lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2015-2017
15 Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã

 

qt.dongtrieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 718
Đã truy cập: 1080834