Tờ trình

21/11/2018 10:44

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thị xã XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  

2

 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đình 2016-2020
 

3

Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2019

4

Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIXX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Hải Dương

5

Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
6 Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người gữi chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 6201449