Báo cáo UBND

21/11/2018 10:34

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa XIX  

2

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018,  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  

3

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
4 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
5 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân bà giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2018
6 Báo cáo kế quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn thị xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
7 Báo cáo tình hình thực hiện chi đầu tư XDCB  năm 2018; phương án phân bổ kế hoạch năm 2019
8 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND  thị xã khóa XIX
9 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
10 Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
11 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 4872415