Tài liệu khác

06/11/2018 08:03

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

 Thông báo dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIX  

2

 Giấy triệu tập  kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020  

3

 Về việc nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã  

4

 TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG HỒNG PHONG, TRÀNG AN, YÊN THỌ, HOÀNG QUẾ THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

5

Thông báo về việc phân công công việc Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

6

Về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND cấp xã nhiệm kỳ -2016-2021

7

Về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND cấp xã nhiệm kỳ -2016-2021