Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác

18/10/2018 08:06

Sáng ngày 16/10, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác. Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh tại hội nghị họp BTV Thị uỷ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã thông qua kết quả 4 năm thực hiện Chương trình số 28/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về " đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Theo đó thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã chủ động tổ  chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 ( Khóa XI) tới đội ngũ cán bộ chốt, đồng thời đã ban hành Chương trình số 28 để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung uơng 8 ( Khoá XI). Trên cơ sở đó, các Cấp uỷ, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã nghiêm túc đồng bộ triển khai các Kế hoạch, thực hiện cụ thể hoá Nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tới cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thị xã đã quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, liên kết đào tạo về chuyên môn, quản lý ngành, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Thực hiện sáng tạo, quyết liệt Đề án 25 gắn với giảm các điểm trường, tinh giảm bộ máy biên chế và hợp đồng lao động không phải bố trí đứng lớp. Do vậy sau quá trình triển khai thực đến nay, trong tổng số 25 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm chỉ tiêu thực hiện đến năm 2020 đã có 15 chỉ tiêu đạt và vượt.... góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã trở thành địa phương trong tốp đầu của tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu: Ban Tuyên giáo Thị ủy cần tiếp tục làm việc với UBND thị xã, chủ trì phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát kịp thời đề xuất các biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( Khóa XI) và Chương trình số 28/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy để chỉ đạo. UBND thị xã cũng cần tiếp tục rà soát, bổ sung và cụ thể hóa về các giải pháp, lộ trình thực hiện Nghị quyết, Chương trình và có báo cáo cụ thể. Trong đó cần tập trung quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tạo môi trường giáo dục thân thiện, đa dạng các phong trào học tập, hoạt động thể thao, đảm bảo về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.....nhằm khuyến khích, khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Thị ủy đã thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ; Việc sửa đổi bổ sung Quy chế về thí điểm thi tuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Thị ủy quản lý ( Theo Quy chế số 05/ 2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh); Công tác xây dựng Đảng....

CTV: Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 993387