HĐND thị xã giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã An Sinh

06/09/2018 15:21

Sáng ngày 6/9, đoàn giám sát của HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã An Sinh (giai đoạn 2015-2017).           

Quang cảnh buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó chủ tịch HĐND thị xã, trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

Qua giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2015-2017,  xã An Sinh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết quy định của Trung ương, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của tỉnh và thị xã về công tác chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước. Thực hiện đúng luật, đúng chủ trương, quản lý tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí trong chi tiêu thường xuyên, rà soát sắp xếp phân loại cụ thể các nhiệm vụ chi theo thứ tự cần thiết ưu tiên, thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, chính sách đã quy định, đảm bảo sử dụng ngân sách sát thực, đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả cao. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý về thu, chi ngân sách thực hiện đảm bảo trong việc chấp hành pháp luật thực hiện quy trình, thủ tục, của ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND thị xã đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo việc quản lý điều hành, thi chi ngân sách của xã An Sinh như: nguồn thu trực tiếp của xã còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp cân đối ngân sách cấp hỗ trợ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân trong 3 năm trên địa bàn xã còn thấp chỉ đạt  7%; trong lĩnh vực thu thuế, lệ phí bình quân trong 3 năm chỉ đạt 2,2%...

Kết luận buổi giám sát đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng đoàn giám sát đề nghị xã An Sinh phải tiến hành đánh giá cụ thể các khoản thu trên địa bàn, chỉ ra nguyên nhân của những khoản thu còn thấp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Quan tâm thực hiện hiệu quả các khoản thu thuế môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đất đấu giá cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tiến hành rà soát toàn bộ các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình có xe kinh doanh vận tải, thực hiện tốt việc thu phí, lệ phí trên địa bàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quản lý điều hành công tác thực hiện pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách. Chấp hành đúng quy định về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương trong công tác điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước đạt hiệu quả.

qt.dongtrieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 993385