Báo cáo HĐND kỳ 6

05/07/2018 11:16

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

 

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai hoạt động của các điểm trường, các trường học đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia
 2 Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thị xã  

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn thị xã Đông Triều  

4

 Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

5

 Báo cáo thẩm tra điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đông Triều; dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kèm theo tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 02/7/2018 của UBND thị xã

6

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIX

7

 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư năm 2018, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

8

 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2017

9

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

10

Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018

11

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm ,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chề Hội đồng nhân dân thị xã

12

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Thường Trực HĐND thị xã

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2966
Đã truy cập: 4877315