Hướng dẫn kỹ năng số hóa, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng qua hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội

13/04/2018 16:31

Ngày 13/4, tại Trung tâm hành chính công thị xã, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và số hóa ( scan) thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội trên phần mềm Chính quyền điện tử cấp xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2018.

Toàn cảnh tại hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và số hóa ( scan) thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã phụ trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; Lãnh đạo UBND các xã, phường phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các địa phương; Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường. Nội dung lớp tập huấn tập trung chủ yếu phổ biến những kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử; hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường; Phổ biến kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và số hóa ( scan) thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội trên phần mềm Chính quyền điện tử; Hướng dẫn, thực hành và giải đáp những thắc mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 ( Tiếp nhận và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng)….vv.

Thông qua lớp tập huấn này sẽ góp phần đơn giản hóa, tạo môi trường làm việc cộng tác, liên kết trao đổi thông tin trong việc phối hợp giải quyết có hiệu quả các thủ tục hành chính về lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội giữa các địa phương với đơn vị cơ quan chuyên môn Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã. Đồng thời qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức từ thị xã đến cơ sở; tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí gián tiếp cho công dân trong quá trình đến giao dịch thực hiện, giải quyết có hiệu quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này;  Phát huy được tính sáng tạo, nêu tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn thị xã đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ cho người dân.

CTV: Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng