Tháng 2, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường tiếp nhận và giải quyết hơn 3.200 hồ sơ thuộc các lĩnh vực

26/02/2018 15:15

Trong tháng 2, Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã phối hợp tốt với UBND các xã, phường tiến hành rà soát các thủ tục hành chính. Đến nay đối với các xã, phường đã công khai và đưa vào thực hiện 97 thủ tục hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đức Chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hồng Phong

Theo đó, trong tháng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 3.201 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (tiếp nhận mới 3.043 hồ sơ, hồ sơ tồn trước chuyển sang 158 hồ sơ), trong đó: 2770 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 92,27% và 231 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 7,69%, có 01 hồ sơ giải quyết quá hạn (xã Nguyễn Huệ), chiếm 0,03%; còn 199 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Theo đánh giá, đến nay, hoạt động của Trung tâm HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tỷ lệ TTHC đưa vào giải quyết tại các Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường ngày càng tăng; các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, phường cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết TTHC luôn đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Thời gian tới, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hiện đại, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu chung cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở xã, phường đặc biệt quan tâm trang thiết bị phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường mạng; quan tâm công tác bố trí cán bộ và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định./.

CTV: Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 5634163