Báo cáo HĐND - kỳ 5

13/12/2017 15:00

 

 

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5. HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

               Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Báo kết kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị xã


2

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã


3 Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn năm 2017
4  Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai NQ số 06/NQ-HĐND ngày 24/12/2015 của HĐND thị xã về việc thông qua giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
5 Báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Thường trực HĐND thị xã
6   Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã khóa XIX
7 Báo cáo kết quả giám sát chương trình phát triển đô thị trên địa bàn thị xã
8 Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện NQ số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của HĐND huyện (nay là HĐND thị xã) về việc thông qua Đề án Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn thị xã Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 Báo cáo thẩm tra NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016-2020  
10 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; dự kiến phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2018  
11 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2016  
12 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dữ thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (báo cáo tóm tắt)  
13 Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018  

 

 

 

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 3539298