Báo cáo HĐND - kỳ 4

12/07/2017 17:00

Báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã


 

 


 

 

 

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ tư. HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

               Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Báo cáo kết quả giám sát triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


2

Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017

3 Báo cáo thẩm tra về hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
4 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND thị xã
5 Báo cáo kết quả giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã

 

6 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIX

7 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

8 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2017, phục vụ lập kế  hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

9 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa thị xã năm 2016

10 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2017 của Ban  Pháp chế HĐND thị xã

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 3709742