Hội LHPN thị xã: Bồi dưỡng lý luận chính trị và và nghiệp vụ công tác Hội

15/05/2024 15:00

Sáng ngày 15/5, Hội LHPN phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị; nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ các xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí cán bô Hội sẽ được nghe các báo viên truyền đạt các nội dung về: lịch sử Đảng mang chủ đề “Đảng ta thật là vĩ đại” với 3 chuyên đề gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Sau khi nghiên cứu các chuyên đề, lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số di tích lịch sử.

Lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò quan trọng của truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp đội ngũ cán bộ Hội nắm vững được những điểm cốt lõi về Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào việc giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm học và hiểu sâu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân ta phải biết sử ta”; bồi đắp cho cán bộ, hội viên tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc,  kiên định lý tưởng, mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong đợt này, Hội LHPN thị xã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2024 với nội dung Tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Bảo Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2130
Đã truy cập: 6511540