Từ ngày 1/4 bắt đầu điều tra dân số và nhà ở giữ kỳ năm 2024

02/04/2024 19:50

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tổng cục Thống kê về các chương trình điều tra thống kê Quốc gia, từ ngày 1/4, ngành Thống kê cả nước, trong đó có Chi cục Thống kê thị xã Đông Triều sẽ bắt đầu triển khai việc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Đây là cuộc điều tra thực hiện trên phạm vi cả nước, trừ 4 huyện đảo: Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng; Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị; Hoàng Sa, TP Đà Nẵng và Trường Sa tỉnh Khánh Hoà. Đối tượng của cuộc điều tra là hộ dân cư bao gồm: thông tin về nhà ở, nhân khẩu thực tế thường trú nhằm làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2026- 2030; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Số liệu từ cuộc điều tra sẽ cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và từ đó làm cơ sở rà soát, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa 2 cuộc Tổng điều trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh Quốc tế.

Nội dung của cuộc điều tra gồm các nội dung như: thông tin về nhân khẩu học của từng thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sinh sống của hộ.

Trước cuộc điều tra này, Chi cục Thống kê thị xã đã chủ động thực hiện xong các bước chuẩn bị như: tập huấn nghiệp vụ, rà soát, lập bảng kê hộ điều tra tại các địa bàn, cập nhật và truyền danh sách hộ về Cục Thống kê, Tổng cục Thống kê. Song song với đó là công tác tuyên truyền về cuộc điều tra trên hệ thống thông tin đại chúng thị xã.

Thời gian tiến hành cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2024 và kết thúc vào ngày 30/4/2024.

Bảo Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 6369148