Thị xã Đông Triều đủ điểm để lên thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

12/12/2023 10:03

Ngày 8.12, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với Thị xã Đông Triều và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã.

Thị xã Đông Triều được thành lập vào năm 2015 và đến năm 2020, được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Trải qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển chính quyền đô thị, Đông Triều đã đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; từng bước quản lý tốt quy hoạch xây dựng đô thị và chương trình phát triển đô thị.

Thực hiện mục tiêu thành lập thành phố Đông Triều theo định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Đông Triều đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã, phường, để từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị, đảm bảo các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu thành lập thành phố gồm toàn bộ địa giới hành chính Thị xã Đông Triều với diện tích tự nhiên 395,95 km2 và 21 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, khu vực nội thị hiện hữu, gồm 10 phường là: Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Mạo Khê, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế. Khu vực dự kiến thành lập phường, gồm 4 xã: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức. Khu vực ngoại thị gồm 7 xã: Nguyễn Huệ, Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Tràng Lương, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và đối chiếu với 5 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn của đô thị loại III, tại hội nghị, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đã thống nhất Thị xã Đông Triều đạt điểm số trung bình là 85,86 điểm (cao hơn 10,86 điểm so với điểm tối thiểu theo quy định là 75 điểm) và 100% thành viên tham gia cuộc họp thống nhất 4 xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức đều đạt tiêu chuẩn hạ tầng của đô thị loại III, đủ tiêu chuẩn công nhận là phường.

Hội đồng thẩm định thống nhất trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành văn bản công nhận kết quả đánh giá nói trên. Đây là điều kiện cần để thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh theo Quy hoạch chung tỉnh Quảng Ninh.

Theo Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 7 thành phố, trong đó có 4 đô thị loại I và loại II; 3 đô thị loại III. Hiện, Quảng Ninh có 4 thành phố và 2 thị xã.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1541
Đã truy cập: 6354154