Họp Thường trực Thị ủy

11/12/2023 21:36

Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì họp Thường trực Thị ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh hội nghị 

Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều. Theo đó, Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều được xây dựng gồm 02 phần: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án và nội dung Đề án. Trong đó, phần nội dung của Đề án nêu rõ cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; chức năng, nhiệm vụ; con dấu; thể thức văn bản; quản lý cơ sở vật chất, tài chính, của Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã; những ưu điểm, thuận lợi, hạn chế, khó khăn của mô hình Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị thị xã hiện nay và trong phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã.

Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu Đề án cần thể hiện rõ: cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng biên chế trong phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã; các quyết định quy định việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã. Đồng thời, sớm triển khai thực hiện các phương án tài chính, dự toán để giao biên chế và kinh phí hoạt động năm 2024. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy sớm hoàn thiện nội dung Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét và cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận

Nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; tiếp công dân định kỳ. Làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ tưởng niệm 715 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2023). Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quan tâm các vấn đề xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đảm bảo, giữ vững quốc phòng an ninh thời gian tới.

Cùng ngày, Thường trực Thị ủy cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Báo cáo tiến độ giải ngân (ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách địa phương), công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2024; Báo cáo công tác xác định giá đất và triển khai đấu giá đất trên địa bàn; kết quả rà soát nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2021; Đề án Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Hồng Ngát


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1512
Đã truy cập: 6354125