Quyết tâm duy trì, giữ vững các chỉ số cải cách hành chính năm 2023

16/10/2023 08:10

Quảng Ninh luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền phục vụ và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã đặt ra quyết tâm duy trì, giữ vững các chỉ số CCHC năm 2023 nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Trong các cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ cả năm, hàng quý cũng như hàng tháng năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh luôn yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt là nhấn mạnh quyết tâm giữ vững vị trí đứng đầu toàn quốc 4 chỉ số PCI, PAR-Index, SIPAS, PAPI. Trong đó, cần khắc phục tình trạng chậm, muộn thủ tục hành chính, nếu quá hạn hồ sơ phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp, tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường việc gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, động viên doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cả 3 cấp; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả...

Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 2185/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì, giữ vững, cải thiện và nâng cao kết quả các chỉ số CCHC năm 2023. Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT của tỉnh năm 2023. Trong đó nhấn mạnh các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ CCHC và có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung còn hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC.

Cùng với đó, phải xác định rõ những nội dung, tiêu chí thành phần cần đạt được, tự đánh giá cụ thể những nội dung nào đã đạt được, nội dung nào còn hạn chế, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời hạn giải quyết; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình thực hiện, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chú trọng giải trình ý kiến của người dân đã phản ánh, kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị nhân dân định kỳ, các buổi sinh hoạt thôn, bản, khu phố và của các tổ chức chính trị xã hội... Đặc biệt là giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân, kịp thời giải quyết vướng mắc; xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi trễ hẹn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Qua xác định chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá chính xác, thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Theo baoquangninh.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 112
Đã truy cập: 6210800