Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số ở Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều

01/10/2023 14:47

Đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã công khai và thực hiện tổng số 351 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, 272 TTHC của các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã, 79 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã. Trung tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đạt 100%. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, 100% các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đảm bảo phân rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết gắn với công tác rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định và được cập nhật công bố, niêm yết công khai theo quy định. Việc xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp huyện, cấp xã được UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất chung trong toàn tỉnh; công khai, minh bạch để tổ chức, người dân nắm được và cùng tham gia giám sát việc thực hiện. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được đồng bộ công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

8 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận tổng số 35.879 hồ sơ TTHC; đã giải quyết 34.508 hồ sơ TTHC trước và đúng hạn ( đạt 100%). Số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến/số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thị xã là 15.075 hồ sơ (đạt 99,98%); yêu cầu bổ sung 76 hồ sơ thuộc lĩnh vực Đất đai (chiếm tỷ lệ 1,06%). 60,68% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị xã.

Trung tâm Hành chính công thị xã bố trí cán bộ thu phí, lệ phí phối hợp với nhà mạng Viettel trực tại Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ công dân, tổ chức thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính lĩnh vực Đất đai, xử lý vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và thanh toán không dùng tiền mặt qua quét mã VietQR; giúp người dân không phải đi lại nhiều lần giữa Trung tâm và Ngân hàng, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai và Công an (xử lý vi phạm hành chính). Trong 8 tháng đầu năm 2023, tại Trung tâm Hành chính công thị xã tổng số tiền thu phí, lệ phí gâng 656 triệu đồng; trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 94,41%.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại Trung tâm Hành chính công thị xã đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Đinh Yến - Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2458
Đã truy cập: 6201320