Phường Kim Sơn: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

25/09/2023 13:13

Thời gian qua, phường Kim Sơn đã thực hiện nghiêm "Kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh", thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền điện tử; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn phường. 

Cán bộ, công chức, viên chức của phường Kim Sơn thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND phường, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND phường.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường duy trì lịch tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của công dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo của sự thành công. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. 100% cán bộ công chức thuộc UBND phường sử dụng thành thạo vi tính và phần mềm điện tử cũng như hộp thư công vụ, cá nhân, chứng thư cá nhân. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường là 117 thủ tục thuộc12 lĩnh vực.

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Kim Sơn đã tiếp nhận tổng số 708 hồ sơ TTHC; 96,61% hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn; 3,39% hồ sơ giải quyết trong hạn. Hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đạt 100%. Số hồ sơ cung cấp kết quả điện tử là 272 hồ sơ (đạt 38,41%).

 Cùng với đó, phường Kim Sơn đã triển khai đơn vị tư vấn cài đặt phần mềm thanh toán hóa đơn điện tử, tập trung tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi đến giải quyết TTHC. Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, người dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

Trong thời gian tới, phường Kim Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đô thị văn minh, Chính quyền điện tử. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 và làm sạch dữ liệu dân cư.

 

Đinh Yến - Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2452
Đã truy cập: 6201314