Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều khóa XXV

29/03/2023 19:18

Sáng ngày 29/3, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều khoá XXV; Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thông qua nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành phố Đông Triều”.

Thời gian qua, Thị ủy – HĐND - UBND thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh và thực tiễn địa phương, xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong nội bộ các cơ quan lãnh đạo, quản lý, hệ thống chính trị; giữ vững sự ổn định kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh, niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhà đầu tư và doanh nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng cao; công tác tư tưởng được chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, ổn định tình hình; rà soát quy hoạch, kịp thời kiện toàn bộ máy và các chức danh; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, hiệu quả, hướng về cơ sở; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả nhất là các vấn đề lớn, nóng bỏng, mới phát sinh được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý ngay, không để thành dư luận xấu.

Kinh tế thị xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 7.341 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; lĩnh vực dịch vụ - du lịch khởi sắc, duy trì được đà tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, nhiều mô hình hiệu quả mang lại kinh tế cao được duy trì tốt; công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chỉnh trang đô thị tại các xã, phường trên địa bàn thị xã được quan tâm.  

Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, có nhiều chuyển biến rõ rệt; hoàn thành quy hoạch chung điều chỉnh thị xã đến năm 2040, là cơ sở quan trọng để triển khai các quy hoạch liên quan và thu hút đầu tư. Công tác tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo với kết quả đã sửa chữa xây mới 13 nhà ở cho hộ nghèo; An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tổ chức giao, nhận quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, triển khai tốt công tác ra quân huấn luyện năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy kết luận tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, kết luận về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả đã đạt được. Đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Về công tác xây dựng Đảng: Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh cần triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên và thống nhất nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả. Chủ động và tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hoàn thành trước ngày 15/4/2023 việc đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026). Tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm một số chức danh diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; quy định phân cấp quản lý cán bộ theo kết luận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tập trung triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Triển khai thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và sự kiện Đông Triều lên thành phố.

Về thu chi ngân sách, đầu tư công: Cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Tăng cường xác định những lĩnh vực có dư địa, để tập trung thu đúng, thu đủ nhằm tăng thu ngân sách. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thu tiền cấp quyền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2023 của thị xã, nhất đối với các dự án trọng điểm. Tập trung hoàn thành các công trình gắn biển chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh.

Về phát triển kinh tế: Cần phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất ngành than, điện. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý phát triển các nhà máy gạch, hoạt động các mỏ đất làm nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch, quy hoạch mở mới các mỏ đất theo kết luận của BTV Thị ủy.  Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn (nhất là hạ tầng sản xuất và nước sạch). Thông qua Đề án Quản lý, bảo tồn và phát huy tổng thể lễ hội; Đề án phát triển du lịch thị xã. Xây dựng Đề án thu phí một số di tích trên địa bàn. Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút khách du lịch, phát huy được giá trị hệ thống di tích nhà Trần.

Đối với nội dung liên quan thực hiện chủ đề công tác năm: Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cần tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả chủ đề công tác năm 2023. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng gắn với sản phẩm hoàn thành và cá nhân phụ trách; đánh giá, kiểm tra thường xuyên, định kỳ.

Trong đó về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư: Phấn đấu trước ngày 20/4/2023, hoàn thành xong quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc. Hoàn thành Đề án thành lập 04 phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức) và thành lập thành phố Đông Triều.  Tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân: Xây dựng và triển khai kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn min. Duy trì các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Chuẩn bị các hoạt động, sự kiện hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và hướng tới thành lập thành phố Đông Triều. Hoàn thành các tiêu chí về thôn thông minh, xã thông minh theo bộ tiêu chí về nông thôn mới. Các xã, phường chủ động tổ chức họp dân tuyên truyền; Rà soát khu vực dân cư tập trung để vận động người dân mở rộng mạng lưới nước sạch; Đồng hành cùng đơn vị quản lý, khai thác, kinh doanh, cấp nước để có các giải pháp, đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước chính đến các trục, tuyến các xã chưa có đường cấp nước tập trung; phấn đấu 100% các trường học gần khu vực đường ống cấp nước máy thực hiện lắp đặt và sử dụng nguồn nước sạch theo quy chuẩn hiện hành; đối với các trường học ở khu vực xa đường ống cấp nước chính thực hiện lấy mẫu nước để kiểm định, đánh giá nếu không đảm bảo theo quy chuẩn thì có biện pháp thay thế.  Phấn đấu hoàn thành việc đấu nối, lắp đặt và sử dụng nước đối với 5/8 Trạm Y tế xã phường hiện chưa có nước sạch và có các giải pháp mang tính đồng bộ để nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch địa bàn. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh đảm bảo sát với thực tế và triển khai tốt công tác giảm nghèo năm 2023.

Về hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Tràng Lương và Hồng Thái Tây hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Về thành lập thành phố Đông Triều: Chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu để đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập 4 phường (Bình Khê, Bình Dương, Thủy An, Yên Đức) và thành lập thành phố Đông Triều trong quý III/2023.

Hội nghị thực hiện các quy trình bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Hoàng Văn Đề. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển cây ăn quả tập trung thị xã Đông Triều, giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Hoàng Văn Đề. Kết quả, đồng chí Hoàng Văn Đề đã được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong sáng ngày 29/3, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ ( Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, kể từ ngày 01/4/2023.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Quân và đồng chí Phạm Xuân Huệ

Điều động, phân công đồng chí Phạm Xuân Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, kể từ ngày 01/4/2023).

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công đã chúc mừng cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, đồng chí Phạm Xuân Huệ và tập thể Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã. Bên canh việc đánh giá cao về năng lực, quá trình phấn đấu của các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng chí Bí thư Thị ủy tin tưởng rằng: Với nhiệm vụ mới được phân công, đồng chí Nguyễn Ngọc Quân và đồng chí Phạm Xuân Huệ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của người đứng đầu đơn vị; Là trung tâm đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường công tác và bản lĩnh chính trị, cùng tập thể đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trần Thuyết- Ngô Hưng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 5634314