Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 97 dành cho học sinh THPT trên địa bàn thị xã Đông Triều

12/03/2023 15:28

Chiều 11/3,Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 97 dành cho học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Tới dự Lễ khai giảng có các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Thường trực Thị Đoàn, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã, đại biểu chi ủy, Ban giám hiệu và 100 em học sinh ưu tú, tiêu biểu 5 trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX thị xã.


Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 97

Trong thời gian học tập, các em sẽ được tiếp thu các chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu các chuyên đề theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội. Trong khóa học, sẽ tổ chức cho các em nghiên cứu lịch sử địa phương qua chương trình tham quan thực tế di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Bắc mã (xã Bình Dương), Đình – chùa Hổ Lao (xã Tân Việt) – Nơi thành lập Chiến khu Đông Triều (Chiến khu Trần Hưng Đạo).

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ hai dành cho học sinh ưu tú các trường THPT trên địa bàn do Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp tổ chức (Lớp đầu tiên tổ chức năm 2022). Lớp dự kiến bế giảng vào ngày 20/3/2023.

Lê Đại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1555
Đã truy cập: 6354168