Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thọ

10/03/2023 19:23

Chiều ngày 10/3, HĐND phường Yên Thọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Sáu ( kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; các ông, bà đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Hồng Nam

100% đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Yên Thọ đối với ông Trần Văn Tuấn (do chuyển công tác); Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Nam - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khoá XXI,nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 17/ 17 phiếu (đạt 100%).

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đệ, đồng chí Đặng Cương Quyết và đồng chí Nguyễn Trường Giang

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Yên Thọ đối với ông Nguyễn Văn Đệ;  Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Cương Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy phường. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Đặng Cương Quyết giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Yên Thọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 17/17 phiếu (đạt 100%).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trường Giang - Uỷ viên BTV Đảng ủy phường. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Trường Giang  giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu bầu.

Thay mặt các đồng chí trúng cử các chức danh được HĐND phường bầu, đồng chí Đặng Cương Quyết - tân Chủ tịch UBND phường Yên Thọ hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND phường Yên Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đã đề ra.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2402
Đã truy cập: 6201264