Bình Khê, Tràng Lương, Xuân Sơn phải phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn nhân lực để bứt phá phát triển nhanh trong thời gian tới

03/03/2023 14:27

Sáng ngày 03/3, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Khê, xã Tràng Lương và phường Xuân Sơn về nội dung báo cáo tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của tỉnh, của thị xã đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Kết quả triển khai thực hiện Kết luận của BTV Thị ủy đối với các xã, phường năm 2022; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 

Thời gian qua, Đảng bộ các địa phương: xã Bình Khê, xã Tràng Lương và phường Xuân Sơn đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo,triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, giữ vững địa bàn an toàn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu cơ bản đạt, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt khá (Bình Khê 14,7%; Tràng Lương 14%; Xuân Sơn 13%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tiếp tục được chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người/năm của Bình Khê đạt 113,8 triệu đồng/người/năm (cao so với mặt bằng chung của thị xã). Công tác đầu tư hạ tầng được quan tâm chú trọng triển khai thực hiện; đã hình thành một số vùng sản xuất tập các loại cây, con có giá trị kinh tế cao theo quy trình Vietgap, Glogap, như: Bình Khê có các mô hình trồng Na, Thanh long và các sản phẩm hoa, cây cảnh, vùng chăn nuôi tập trung; mô hình trồng Ổi lai lê, lạc đỏ vụ đông, chăn nuôi bò 3B, chăn nuôi Trâu tập trung tại xã Tràng Lương; Mô hình khai thác, chế biến rươi, cáy, NTTS tại phường Xuân Sơn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân có nhiều cố gắng; trong đó Bình Khê, Tràng Lương mặc dù là xã miền núi có vùng đồng bào dân tộc nhưng hiện nay trên địa bàn không có hộ nghèo. Đặc biệt Tràng Lương đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nằm trong nhóm đầu toàn tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 17/05/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương được đảm bảo.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ yêu cầu: Trong thời gian tới, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, thực chất các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác nêu gương, nhất là người đứng đầu; Tăng cường, chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng thành lập thành phố Đồng Triều và 60 thành lập tỉnh với những phần việc hết sức cụ thể, thiết thực; Tiếp tục rà soát quy chế làm việc, đảm bảo tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận; Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống các mô hình dân vận khéo.

Về phát triển kinh tế, các địa phương phải phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn nhân lực để bứt phá phát triển nhanh trong thời gian tới; Siết chặt công tác quản lý quy hoạch, chủ động rà soát, có ý kiến, đề xuất các nội dung phù hợp với địa phương để xem xét đưa vào quy hoạch phân khu nhằm khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tràng Lương; tiêu chí đô thị, thành lập phường tại xã Bình Khê, chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh tại phường Xuân Sơn; Xây dựng và nhân rộng các tuyến đường mẫu; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Tập trung chỉ đạo mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, Global gap; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất bằng việc tập trung thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ và tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng với tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng; Bình Khê tiếp tục duy trì, nhân rộng phát huy và nâng cao hiệu quả đối với diện tích cây ăn quả và vùng trồng hoa, cây cảnh, vùng chăn nuôi tập trung; Phát triển mô hình chăn nuôi đại gia súc dưới tán rừng có quản lý, mô hình trồng cây dược liệu dưới tán cây gỗ lớn; Tràng Lương tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò thả rừng, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại kết hợp với trồng rừng, trồng cây ăn quả; Xây dựng các mô hình trồng dược liệu kết hợp với trồng cây gỗ lớn; Tiếp tục nhân rộng mô hình ổi Vietgap, gà Vietgap, mở rộng các diện tích cây trồng vụ đông cây trồng phù hợp với địa hình; Xuân Sơn duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như mô hình khai thác, chế biến rươi, cáy, nuôi trồng thủy sản, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại vùng sản xuất tập trung;...

Các địa phương cần hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cơ sở hộ dân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn hoạt động; chủ động rà soát các nguồn thu trên địa bàn, phát huy hoạt động của hội đồng tư vấn thuế, tránh thất thu, nuôi dưỡng các nguồn thu; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn; Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị trước mắt và lâu dài; Tập trung tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính trong triển khai các dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn từ đó thu hút đầu tư, tạo cơ hội, điều kiện, không gian phát triển mới; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn đảm bảo đúng quy định; Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1800
Đã truy cập: 5271518