Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Đức phải phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ

22/02/2023 19:46

Sáng ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Đảng ủy các xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Đức về nội dung báo cáo tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của tỉnh, của thị xã đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Kết quả triển khai thực hiện Kết luận của BTV Thị ủy đối với các xã, phường năm 2022; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Thời gian qua, Đảng bộ các xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Đức
đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất để lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, giữ vững địa bàn an toàn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu cơ bản đạt, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt khá trên 10% (Yên Đức 13%, Hồng Thái Đông 11,7%, Hồng Thái Tây 12%); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch sang dịch vụ, thương mại; tỷ trọng nông nghiệp còn cao, là dư địa để phát triển trong thời gian tới (Yên Đức 26%, Hồng Thái Đông 16%, Hồng Thái Tây 5,43%); thu nhập bình quân đầu người/năm đạt khá (Hồng Thái Đông 71,1 triệu, Hồng Thái Tây 69 triệu); thu ngân sách cơ bản đảm bảo (Yên Đức 10,5 tỷ đồng; Hồng Thái Đông 11,782 tỷ đồng; Hồng Thái Tây trên 16 tỷ đồng). Công tác đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng phát triển sản xuất được quan tâm, đã hình thành được một số mô hình hiệu quả, như mô hình trồng cây ăn quả (ổi, na dai, vải chín sớm), chăn nuôi gia cầm theo quy trình VietGAP tại xã Hồng Thái Đông. Công tác chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu đạt kết quả, xã Hồng Thái Đông đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Yên Đức cơ bản đủ điều kiện trở thành phường, xã Hồng Thái Tây phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu năm 2023. Công tác quản lý nhà nước nhìn chung có chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân có nhiều cố gắng, xã Hồng Thái Đông giảm 19 hộ nghèo (hiện không còn hộ nghèo), xã Hồng Thái Tây giảm 10 hộ nghèo (đến nay còn 01 hộ nghèo), xã Yên Đức không còn hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, xã Hồng Thái Đông huy động, lắp đặt 21 camera an ninh tại 5 thôn, thực hiện hiệu quả mô hình an ninh cơ sở.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ yêu cầu: Trong thời gian tới, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, thực chất các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác nêu gương, nhất là người đứng đầu; Tăng cường, chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Tiếp tục rà soát quy chế làm việc, đảm bảo tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận; Đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống các mô hình dân vận khéo.

Về phát triển kinh tế, phải siết chặt công tác quản lý quy hoạch. Các địa phương chủ động rà soát, có ý kiến, đề xuất các nội dung phù hợp với địa phương để xem xét đưa vào quy hoạch phân khu nhằm khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Trong đó lưu ý các quỹ đất xen kẹp cần quy hoạch làm dịch vụ công cộng và phải giữ gìn được cảnh quan sinh thái. Triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ gắn với nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí đô thị, thành lập phường; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; Tập trung chỉ đạo mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; Xã Hồng Thái Tây chủ động phối hợp liên kết với Công ty VinEco để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát huy hiệu quả của khu nông nghiệp ứng dụng cao trên địa bàn; Xã Hồng Thái Đông duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả tập trung; Yên Đức tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy hiệu quả hạ tầng các vùng sản xuất tập trung cánh đồng mẫu. Nâng cao hiệu quả các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển mô hình du lịch làng quê Yên Đức đã có thương hiệu trên địa bàn, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của địa phương gắn với khai thác được thế mạnh về cảnh quan, môi trường và các điểm di tích trên địa bàn. Xã Hồng Thái Đông hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn hoạt động, phát triển dịch vụ trên địa bàn; chủ động khai thác tốt thế mạnh là cửa ngõ phía Đông của thị xã; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn; Tập trung tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính trong triển khai các dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn; Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh..

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 936
Đã truy cập: 5270654