Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Quang Đán: Hạn chế tối đa việc chậm trả hồ sơ cho công dân

08/01/2023 16:00

“Thẩm định chặt chẽ, phối hợp tốt giữa Trung tâm HCC thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các xã, phường và với các cơ quan chuyên môn của thị xã để giải quyết có hiệu quả và hạn chế tối đa việc chậm trả hồ sơ, thủ tục cho công dân, tổ chức”. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị tổng kết công tác giải quyết TTHC năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị 


Trong năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp song Trung tâm Hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã đạt được nhiều kết quả trong chương trình, kế hoạch công tác. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính là kết quả tích cực trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trong năm, Trung tâm HCC thị xã đã tiếp nhận 34.170 hồ sơ, trong đó có 31.731 hồ sơ mới và đã giải quyết là 32.514 hồ sơ, trong đó có trên 18.200 hồ sơ giải quyết trước hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Tiếp nhận và giải quyết qua môi trường mạng mức độ 3,4 là hơn 29.200 hồ sơ, đạt 92,31%; tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là 15.977 hồ sơ, đạt 46,76%, tăng 29,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm các cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp huyện cũng đã tiếp nhận 26.529 hồ sơ thuộc thẩm quyền và đã giải quyết là 26.353 hồ sơ.

Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trong năm đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 25.615 hồ sơ đã giải quyết là 25.397 hồ sơ; trong đó hơn 95% số hồ sơ giải quyết trước hạn; Tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là 23.596 hồ sơ, đạt 92,76%; tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2021.

Để có được kết quả nêu trên, năm 2022 Trung tâm HCC từ thị xã tới các địa phương đã quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo cơ chế quy định; chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động. Nội dung và trình tự giải quyết các TTHC được niêm yết công khai, đảm bảo quá trình giải quyết được minh bạch, đúng quy định của pháp luật; thời gian giải quyết các TTHC trên thực tế được cắt giảm nhiều nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đi đôi với đó, cán bộ làm việc tại Trung tâm luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong công việc; thái độ hòa nhã, đúng mực trong giao tiếp với người dân, đồng nghiệp. Qua thăm dò, 99,02% đánh giá rất hài lòng đối với cấp thị xã và 97,87% đối với cấp xã, phường. Không có phiếu đánh giá không hài lòng.

Tuy vậy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giải quyết TTHC như việc số hóa hồ sơ còn gặp nhiều vướng mắc; việc đào tạo, bồi dưỡng công dân điện tử, kết nối giữa chính quyền - người dân và doanh nghiệp qua mạng còn nhiều khó khăn; còn nhiều khó khăn trong việc nâng cấp, thay thế mới trang thiết bị; việc thanh toán trực tuyến gặp nhiều vướng mắc; một số cơ quan, đơn vị có thời điểm vẫn chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc “5 tại chỗ” trong giải quyết TTHC, nhất là khâu thẩm định, phê duyệt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Quang Đán đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực cũng như kết quả của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm HCC từ thị xã tới cơ sở trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trong năm qua. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới đội ngũ làm công tác này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát chặt chẽ quy trình cũng như phối hợp tốt giữa các bộ phận, cơ quan, địa phương trong việc giải quyết TTHC; thực hiện quy trình 5 bước gắn kết chặt chẽ với Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm khâu thẩm định hồ sơ để tránh chậm, sai sót; đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số nhằm phục vụ công dân tốt hơn.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 


Tại hội nghị tổng kết, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND thị xã khen thưởng vì đạt thành tích cao trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2022.

Bảo Thắng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3352
Đã truy cập: 5115566