Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023

04/01/2023 14:44

Sáng ngày 04/01/2023, Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều phối hợp với Ban CHQS, Đoàn Thanh niên thị xã khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Đến dự lễ khai giảng, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Thường trực Thị Đoàn, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã và 98 học viên triệu tập từ 20 đảng bộ xã, phường.Quang cảnh hội nghị 

Trong thời gian từ ngày 04 - 10/01/2023, học viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu 5 bài thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và lồng ghép các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã năm 2022; Chuyên đề nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội).

Trong chương trình, lớp sẽ tổ chức nghiên cứu thực tế và hoạt động thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tràng Lương.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… Từ đó, giúp các đồng chí học viên có định hướng phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng và xác định cho mình những bước đi đầu tiên trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học dự kiến sẽ bế giảng vào ngày 10/01/2023.

Lê Đại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3120
Đã truy cập: 5115334