Khối thi đua các đơn vị thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

29/12/2022 08:28

Tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội thị xã Đông Triều, Khối thi đua các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Khối thi đua thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh) có 12 đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  


Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng của
Khối thi đua thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh được triển khai sâu rộng, được thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, viên chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới và sáng tạo trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức bình xét. Phong trào thi đua đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, bám sát các mặt hoạt động Khối, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể. Vì vậy, cán bộ viên chức dễ dàng triển khai, làm cho phong trào thi đua trở thành một hoạt động thường xuyên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Khối thi đua thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp vào chuyên môn, nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục xây dựng Đảng, cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm trong cơ quan và ngoài xã hội…..vv.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác của năm 2023. Khối thi đua thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022; Bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua xấp huyện; Tiến hành ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 5270516