Kế hoạch thu gom, xử lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025

22/08/2022 10:37

Kế hoạch điều chỉnh kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 29/9/2021 cảu UBND thị xã " thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025".


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 816
Đã truy cập: 6808816
Câu hỏi khảo sát

Á