Chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9.2022

02/09/2022 08:37

Nhiều chính sách, quy định mới liên quan tới lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 9.2022 như chính sách mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam; hạn cuối phải hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động...

hời gian người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, người lao động được nghỉ lễ hai ngày (tùy vào doanh nghiệp mà người sử dụng lao động quyết định cho người lao động được nghỉ ngày 1 và ngày 2 hoặc nghỉ ngày 2 và ngày 3).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ ngày 1.9 và ngày 2.9. Như vậy, đối tượng này sẽ có đợt nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục; trong đó, có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hằng tuần (từ Thứ Năm ngày 1.9.2022 đến hết Chủ nhật ngày 4.9.2022).

Chính sách lao động mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Từ ngày 9.9.2022, Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau:

Thời giờ làm việc

Người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể: Ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; Phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

- Làm thêm giờ

Đối với thời gian làm thêm giờ, bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm. Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019.

- Nghỉ trong giờ làm việc

Nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động 2019. Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

- Nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Việc nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 Bộ luật Lao động 2019.

Nghỉ hằng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động 2019. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hằng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.

- Nghỉ chuyển phiên

Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

Thí điểm mô hình tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam

Từ 1.9.2022, Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019.

Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị quyết 54/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2022 và được thực hiện trong 5 năm (đến hết ngày 31.8.2027).

Hạn cuối hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Để đảm bảo tiền hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chi trả đầy đủ và kịp thời đến tay những người lao động thuộc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động chịu ảnh hưởng của COVID-19 theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Theo quy định này, Chính phủ sẽ được giao nhiệm vụ triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động với tổng số tiền là khoảng 1.155 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021.

Số tiền này sẽ được chi trả cho những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 hoặc đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 có thời gian đóng bảo hiểm được bảo lưu, đồng thời đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng hạn trong năm 2021 mà chưa nhận hoặc chưa nhận đủ tiền trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết 24, hạn cuối phải hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được ấn định vào ngày 10.9.2022.

https://laodong.vn/cong-doan/chinh-sach-moi-ve-lao-dong-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-92022-1086934.ldo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 415
Đã truy cập: 5877820