Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

21/11/2022 11:56

Thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Trong đó đặc biệt coi trọng việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Nhờ hệ thống chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, số người tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã đã ngày càng tăng; Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cũng đã được bảo đảm.Theo báo cáo số liệu 9 tháng năm 2022 của cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn là 15.685 người và tăng 315 người so với cùng kỳ, đạt 94% so với kế hoạch giao. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 14.953 người và tăng 355 người so với cùng kỳ, đạt 94% so với kế hoạch giao. Số người tham gia Bảo hiểm y tế là 145.617 người, tăng 1550 người so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch giao. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện 4.174 người, tăng 740 người so với cùng kỳ và đạt 86% so kế hoạch giao. Đồng thời đã thực hiện thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiêp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là 325 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 76% so với kế hoạch giao.

Các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiêp đều được quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Để có kết quả trên, Bảo hiểm xã hội thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gọi chung (thành viên Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ) của thị xã đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ; giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thị xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phối hợp đẩy mạnh việc truyền thông sâu rộng về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đặc biệt là chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường sự tham gia của các cấp các ngành, đoàn thể, và chủ công là thành viên Ban chỉ đạo chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để người dân biết được tính ưu việt, nhân văn của chính sách này. Tiếp tục đơn giản các thủ tục hành chính trong các cơ quan cung cấp dịch vụ công; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng ngày một tốt hơn trước nhu cầu của người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.….

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 100
Đã truy cập: 4995505