Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

15/11/2022 06:47

Chiều ngày 14/11, UBND thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh lễ phát động


Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thời gian qua, thị xã Đông Triều đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Nhờ đó, vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao, được quan tâm đào tạo và phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng.

Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm triển khai tới tất cả các xã, phường của thị xã. 21/21 xã, phường tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; nam giới tham gia ngày càng tích cực hơn vào các mô hình, hoạt động phòng chống bạo lực giới. Qua đó đã góp phần làm giảm bạo lực gia đình. Đồng thời, thị xã cũng đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án tác động trực tiếp đến người lao động là nữ nhằm thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống gia đình, việc làm và thu nhập. Nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ được nâng lên. Phụ nữ thị xã Đông Triều ngày càng phát huy vai trò, vị thế của mình trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và thị xã Đông Triều nói riêng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Khắc Dũng yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, các xã, phường quan tâm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. 

Công ty TNHH Hà Lan đã trao hỗ trợ bằng tiền mặt, góc học tập, xe đạp cho 15 trẻ em


Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025 của thị xã Đông Triều; Thực hiện gắn kết việc phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới lồng ghép với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Tích cực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị bạo lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngành giáo dục và Đào tạo thị xã cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực.

Các cơ quan tư pháp tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.  Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã và các xã, phường cần tăng cường tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình và các Chương trình, Đề án tại các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Đồng thời cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực giới.

Tại Lễ phát động, Công ty TNHH Hà Lan đã trao hỗ trợ bằng tiền mặt, góc học tập, xe đạp cho 15 trẻ em và 11 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

 

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 4995562