Đông Triều sẽ ưu tiên các giải pháp sáng tạo, đồng bộ để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023  

15/11/2022 05:49

"Năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng, thị xã Đông Triều cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp mang tính quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023"- Đây là một trong những nội dung kết luận mà đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh tại hội nghị Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 14/11. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Thường trực Thị ủy – Thường trực HĐND – Thường trực UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Năm 2022, Thị ủy – HĐND - UBND thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh để tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Cụ thể: Đã kiểm soát có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới; kết quả tiêm vacxin phòng Covid-19 bảo đảm tuyệt đối an toàn, tỷ lệ đạt cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, hiệu quả, hướng về cơ sở; việc thực hiện quy chế dân chủ được đảm bảo, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Ban hành nhiều chủ trương quan trọng, kịp thời sửa đổi các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu mới. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả được nâng cao, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất.  Kinh tế phục hồi nhanh, rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách thực hiện ước đạt trên 1.990 tỷ đồng, bằng 106% dự toán tỉnh giao và bằng 100% dự toán thị xã sau điều chỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo, 2 xã Hồng Thái Đông và Nguyễn Huệ hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu.  Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả cao; 03 năm liên tiếp dẫn đầu toàn tỉnh về Chỉ số Cải cách hành chính; lần đầu tiên xếp thứ nhất toàn tỉnh về Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân và xếp thứ hai về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương.  Công tác quản lý nhà nước về mọi mặt được tăng cường, chuyển biến rõ rệt; hiệu lực, hiệu quả được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, đảm bảo; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo quyết liệt. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy kết luận tại hội nghị 


Kết luận về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã biểu dương, ghi nhận về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV; Đồng thời là năm tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2023), thị xã thành lập thành phố và hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, thị xã Đông Triều cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp mang tính quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng chí Bí thư Thị ủy giao, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng  HĐND – UBND thị xã cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ rà soát, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác năm 2022, tham mưu để Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí giao UBND thị xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, thống kê để đánh giá toàn diện; Tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch với việc bám sát phê duyệt quy hoạch chung, hoàn chỉnh, cập nhật các quy hoạch phân khu để rà soát, điều chỉnh.  

Chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy lưu ý về chủ đề công tác năm thì cần quan tâm tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, gắn với nâng cấp thành lập thành phố Đông Triều; Chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, để đảm bảo đồng bộ phát triển giữa đô thị với khu vực nông thôn. Tiếp tục chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn….và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Thường trực Thị ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung khác, gồm: Danh mục dự kiến các công trình, dự án trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023. Kết quả rà soát đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền giao đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của UBND cấp huyện. Nghe và cho ý kiến Dự thảo Chương trình phát triển đô thị Đông Triều đến năm 2040; Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 717/ 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; Báo cáo kết quả giám sát công tác đào tạo, sử dụng cán bộ; Công tác chuẩn bị phục vụ cho Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã sắp tới; Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Thị ủy và lịch công tác tuần .

 

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Đã truy cập: 4995577