Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thị xã

08/11/2022 21:38

Từ ngày 08-15/11, Đoàn kiểm tra của thị xã do Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành thành viên đã đi kiểm tra, thẩm định trực triếp các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch; các điều kiện kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thị xã.


Tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn đã kiểm tra các nội dung theo Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong đó có sửa đổi một số nội dung tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Cụ thể là kiểm tra các thông tin chung như tổng số vốn đầu tư đến thời điểm kiểm tra; thời gian bắt đầu hoạt động; diện tích mặt bằng của cơ sở; Hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ tại cơ sở lưu trú:
nhân lực; dịch vụ trong cơ sở lưu trú (nếu có).

Thông qua công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở trong công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ du lịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử trí đối với các tình huống phát sinh trong quá trình đón và tiếp khách. Cùng với đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời tham mưu cho UBND thị xã các giải pháp quản lý hiệu quả trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì chất lượng dịch vụ đáp ứng mở cửa lại du lịch. Đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về du lịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Hồng Ngát- Thu Trang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1721
Đã truy cập: 4997126